Nyheder

Torntoft & Mortensen opruster med udvidelse af direktionen

Mandag, 1. maj 2017

Ændringer i organisationen pr. 1. maj 2017

Torntoft & Mortensen A/S oplever fortsat vækst med kraftig udvikling i antal sager, antal ansatte og væsentlig fremdrift i projekterne på Horsens nordhavn.

Rammelokalplanen for hele havneområdet er netop vedtaget i byrådet.

Interessen fra investorer i forbindelse med havneprojekterne betyder, at organiseringen skal styrkes og de forskellige projekter bemandes yderligere.

På baggrund af denne fortsatte vækst sker der pr. 1.maj følgende organisatoriske ændringer :

• Der oprettes en separat afdeling betegnet ” Havnen”, hvor de forskellige projekter på havnen placeres.

• Afdelingen ” Entreprise ” ændres til ”Projektafdelingen”.

• Afdelingen ”Bogholderi” ændres til ” Administrationen”.

• Erik Aaquist udnævnes til projektdirektør med øverste ansvar for projektafdelingen og havneafdelingen.

• Yderligere vil Erik Aaquist være sparringspartner for den interne projektudvikling, der skal bringe Torntoft & Mortensen A/S videre i udviklingen.

• Samtidigt med udnævnelsen indtræder Erik Aaquist i direktionen.

Erik Aaquist har mere end 25 års erfaring med udvikling af byggeprojekter, herunder som øverste chef for projektafdelingen i et børsnoteret udviklingsselskab, øverste chef for gennemførelse af butikscentret Fields, og senest som bygherrens byggechef for Musikkens Hus i Nordjylland.

• Svend Torntoft vil uændret være direktør med overordnet ansvar for gennemførelse af Torntoft & Mortensens byggeaktiviteter. Med Eriks indtræden som projektdirektør, vil Svend nu have én direkte ansvarlig for gennemførelse af udviklingsprojekterne, hvilket vil frigøre tid til at bringe mere fokus på salg, indkøb og intern ledelse.

• Jesper Mikkelsen udnævnes til projektchef.

• Thomas V. Nielsen udnævnes til projektleder.