Nyheder

Sønderbrogade, Horsens

For Andelsboligforeningen Odinsgaard i Horsens opføres, i totalentreprise som delegeret bygherre, 90 lejligheder samt en dagligvarebutik for privat bygherre.

Byggeriet opføres i fire punkthuse, der hæver sig på en plint, der tilgodeser direkte parkering til boligerne og dagligvareforretningen. Byggeriet opføres i hjertet af Horsens og stiller store krav til logistik og planlægning.

Om byggeriet

Bebyggelsens frie punkthuse skriver sig respektfuldt ind i konteksten som nabo til den ikoniske Sønderbro Kirke og som en arkitektonisk nyfortolkning af de fritliggende etageboliger mod vest og byhusene mod øst, hvis sammenhængende facaderække langs Sønderbrogade er karakteristisk for området.

Bebyggelsens nordligste hus trækkes tilbage fra Sønderbrogade for at skabe bedre udsyn til Sønderbro Kirke mod nord. Huset bygges desuden én etage lavere end de resterende tre og med en anden farveholdning på teglfacaden. På den måde fungerer det nordligste hus som overgang fra bebyggelsen over mod kirken.

Som bygningstypologi er punkthusene beslægtede med de fritliggende længehuse mod vest og der dannes visuelle forbindelser på tværs af begge bebyggelser, ligesom der skabes åbne rum med lys og luft imellem bygningskroppene. Teglfacadernes bearbejdning mod Sønderbrogade skaber et samspil med byhusenes ornamenterede udtryk på den anden side af gaden, og bebyggelsen skriver sig herved naturligt ind i byen med et på én gang moderne og tidløst udtryk.

Boligerne opføres efter BR15 energikrav.

Byggefakta

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Totalentreprise

10.000m²

2016-2018

Ginnerup arkitekter Aps.

Rambøll

110 mio. ex. moms